dnes je 26.5.2024

Input:

122/1947 Sb., Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek), platné do 29.12.1948

č. 122/1947 Zb.
[zrušené č. 313/1948 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947
o uvolnění pálené krytiny (tašek).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:
§ 1.
(1) Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) tašek.
(2) Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další železo, dřevo, kromě jehličnatého tesaného dřeva a měkkého jehličnatého řeziva, a cihly.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti osmým dnem po vyhlášení; provedou je ministři techniky, dopravy, národní obrany a pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.