dnes je 21.7.2024

Input:

125/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí, platné do 6.9.1963

č. 125/1951 Zb.
[zrušené č. 66/1963 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Působnost ve věcech cestovních pasů se přenáší z ministerstva národní bezpečnosti na ministerstvo zahraničních věcí.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je ministři zahraničních věcí a národní bezpečnosti.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Kopřiva v.r.