dnes je 25.2.2024

Input:

125/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů

č. 125/1960 Zb.
[zrušené č. 43/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
předsedy Ústředního báňského úřadu
ze dne 11. srpna 1960,
kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 124/1960 Sb.:
§ 1
Obvody obvodních báňských úřadů tvoří
1. u Obvodního báňského úřadu v Praze:
a) kraj Středočeský bez okresů Kladno, Mělník a Rakovník,
b) kraj Jihočeský;
2. u Obvodního báňského úřadu v Kladně: z kraje Středočeského okresy Kladno, Mělník a Rakovník;
3. u Obvodního báňského úřadu ve Stodu: kraj Západočeský bez okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
4. u Obvodního báňského úřadu v Lokti: z kraje Západočeského okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
5. u Obvodního báňského úřadu v Teplicích: kraj Severočeský;
6. u Obvodního báňského úřadu v Pardubicích: kraj Východočeský;
7. u Obvodního báňského úřadu v Brně:
a) kraj Jihomoravský,
b) z kraje Severomoravského okresy Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;
8. u Obvodního báňského úřadu v Ostravě: kraj Severomoravský bez okresu Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;
9. u Obvodního báňského úřadu v Bratislavě: kraj Západoslovenský;
10. u Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici: kraj Středoslovenský s výjimkou působnosti, které přísluší Obvodnímu báňskému úřadu v Prievidzi;
11. u Obvodního báňského úřadu v Prievidzi: kraj Středoslovenský s působností výkonu státní báňské správy nad vyhledáváním, průzkumem a dobýváním uhelných ložisek, jakož i nad úpravou a zušlechťováním uhlí prováděnými v souvislosti s dobýváním;
12. u Obvodního báňského úřadu v Košicích: kraj Východoslovenský bez okresů Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves;
13. u Obvodního báňského úřadu v Spišské Nové Vsi: z kraje Východoslovenského okresy Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves.
§ 2
Obvodní báňské úřady vykonávají ve svých obvodech státní báňskou správu, pokud není vyhrazena Ústřednímu báňskému úřadu, s tou výjimkou, že výkon státní báňské správy nad vyhledáváním, průzkumem a dobýváním radioaktivních nerostů, jakož i nad úpravou a zušlechťováním radioaktivních nerostů prováděnými v souvislosti s dobýváním náleží zvláštním pobočkám obvodních báňských úřadů.
§ 3
Zrušuje se vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 272/1956 Ú. l., kterou se stanoví obvody obvodních báňských úřadů. Dále je zrušena vyhláška č. 265/1957 Ú. l., kterou se zřizuje pobočka Obvodního báňského úřadu v Banské Bystřici se sídlem v Prievidzi a vymezuje její působnost.
§ 4
Tato Vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Předseda:
v z. dr. inž. Beznekr v. r.