dnes je 26.9.2023

Input:

126/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů

č. 126/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. srpna 1950,
kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Fond pro pojišťování vývozních úvěrů (dále jen „Fond“), jenž byl zřízen zákonem č. 121/1931 Sb., o podpoře zahraničního obchodu, a jehož právní poměry byly dále upraveny vládním nařízením č. 158/1931 Sb., kterým se provádí zákon č. 121/1931 Sb., se zrušuje.
§ 2.
Likvidaci Fondu provede ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvem financí. Opatření k přípravě zrušení Fondu, učiněná přede dnem počátku účinnosti tohoto nařízení, se považují za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 3.
Majetkový zůstatek Fondu přechází skončením likvidace Fondu na stát.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zahraničního obchodu a financí.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Gregor v. r.
 
Kabeš v. r