dnes je 25.2.2024

Input:

127/1948 Sb., Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem

č. 127/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 5. května 1948,
kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Československý stát nabývá, pokud se tak již nestalo, vlastnictví k nemovitostem zapsaným:
A. 
1. ve vložkách č. 1296, 1647, 1697, 1705 a 1771 pozemkové knihy katastrálního území Karlovy Vary;
2. v těchto vložkách pozemkové knihy katastrálního území Karlovy Vary ve vložce č. 200 k stavebním parcelám č. 753, 754/1, 1106, 1107, 1392, 1486 a k pozemkovým parcelám č. 1146/3, 1147/2, 1167/1, 1873/2 a vložce č. 567 k stavební parcele č. 751 a k pozemkovým parcelám č. 1042/1, 1193/2, 1193/4, 1203/1, 1204 a 1215/1, ve vložce č. 1060 k pozemkové parcele č. 1043/2, ve vložce č. 1075 k stavební parcele č. 159, ve vložce č. 1077 k stavebním parcelám č. 1224 a 1225 a k pozemkové parcele č. 1177/1, ve vložce č. 1634 k pozemkové parcele č. 1038/2, ve vložce č. 1704 k stavebním parcelám č. 386, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 1376, 1377 a k pozemkovým parcelám č. 180/2, 1097/1, 1104, ve vložce 1149 k pozemkové parcele č. 163/1, ve vložce č. 1816 k stavebním parcelám č. 1484/2, 1485 a k pozemkové parcele č. 1137/3, ve vložce č. 2010 k stavební parcele č. 1620 a k pozemkové parcele č. 1148/5;
3. ve vložkách č. 99 a 364 pozemkové knihy katastrálního území Drahovice (okres Karlovy Vary);
4. ve vložce č. 543 zemských desk českých k stavebním parcelám č. 11, 12, 15, 16/1, 99 a k pozemkovým parcelám č. 29, 43/1, 43/2, 44, 45, 491/2, 759/2 a 762/1;
5. ve vložce č. 5 stavebním parcelám č. 3, 5, 21 a k pozemkovým parcelám č. 16/1, 17/1, 19, 20, 21, 26, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 88/1, 88/2, 89, 102/1 a 125, ve vložce č. 31 a ve vložce č. 32 k pozemkové parcele č. 126/1 vesměs pozemkové knihy katastrálního území Cihelny (okres Loket);
6. ve vložkách č. 31, 144, ve vložce č. 114 k stavební parcele č. 79 a k pozemkovým parcelám č. 1/2, 2/2, 56/6, 57/2, 57/3, 273/4, 273/5, 276/2, 306/2, ve vložce č. 285 k stavební parcele č. 121 a k pozemkové parcele č. 56/2 vesměs pozemkové knihy katastrálního území Dalovice.
B. 
1. ve vložkách č. 390, 588, 591, 594, 997, 1004, 1029 a 1117 pozemkové knihy katastrálního území Bubeneč;
2. ve vložce č. 677 pozemkové knihy katastrálního území Střešovice;
3. ve vložkách č. 1740 a 1741 pozemkové knihy katastrálního území Nusle;
C. 
1. ve vložkách č. 132 a 379 pozemkové knihy katastrálního území Bubeneč;
2. ve vložce č. 2629 pozemkové knihy katastrálního území Bratislava.
(2) Spolu s nemovitostmi uvedenými v odstavci 1 nabývá československý stát, pokud se tak již nestalo,i příslušenství a zařízení těchto nemovitostí a podniků v nich provozovaných, jakož i věcí, které tam byly vneseny, ačli nenáležejí uživatelům těchto nemovitostí a podniků.
(3) Vlastnické právo k věcem uvedeným v předchozích odstavcích přechází podle tohoto zákona na československý stát bez závad, které na uvedených