dnes je 21.7.2024

Input:

128/1950 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou, platné do 31.12.1953

č. 128/1950 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 22. srpna 1950,
kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou.
Ministr financí vyhlašuje podle § 27 odst. 6 zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisového zákona), připojené opatření Státní banky československé ze dne 17. srpna 1950. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v. r.
 
Opatření
Státní banky československé
ze dne 17. srpna 1950
o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou.
Státní banka československá stanoví podle § 26 devisního zákona:
§ 1.
(1) Devisoví tuzemci (§ 2 odst. 1 devisového zákona) jsou povinní ohlašovati Státní bance československé (zahraniční skupině) majetkověprávní spory s cizinou, v nichž vystupují jako žalobci, žalovaní nebo jiní účastníci (vedlejší intervenienti a pod.), a to jak před soudy a úřady cizozemskými, tak tuzemskými.
(2) Ohlášení jest provésti dopisem obsahujícím také stručné vylíčení skutkové podstaty.
§ 2.
Za spory podle § 1 se považují též řízení sporům podobná, zejména řízení u soudů rozhodčích, řízení restituční, řízení konkursní a vyrovnací, řízení ve věcech patentních a známkovaných a pod.
§ 3.
(1) Ohlašovací povinnost jest splniti
a) má-li býti spor zahájen z podnětu devisového tuzemce, před zahájením sporu,
b) bude-li spor zahájen z podnětu devisového cizozemce, neprodleně, jakmile se o tom devisový tuzemec dozví,
c) u sporů již zahájených neprodleně po vyhlášení tohoto opatření.
(2) Ohlašovací povinnost se považuje za splněnou, ohlásil-li devisový tuzemec spor Státní bance československé nebo Národní bance Československé již před vyhlášením tohoto opatření.
Státní banka československá
 
Generální ředitel:
Dr. Pohl v. r.
Náměstek generálního ředitele:
Kováčik v. r.