dnes je 16.4.2024

Input:

128/1967 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

č. 128/1967 Zb.
[zrušené nepriamo č. 87/1987 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1967,
kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:
§ 1
Zrušují se
1. Směrnice ministerstva průmyslu č. 294/1945 Ú. l., o přidělování nákupních listů na jehličnaté -listnaté řezivo, překližky, truhlářské desky (laťovky), jehličnaté -listnaté kmenoví dříví, jehličnatou tyčovinu a jehličnaté pražce tvaru III a slabší;
2. vyhláška č. 371/1945 Ú. l., o uvolnění nákupu, opracování a zpracování vrby košíkářské a rákosí;
3. vyhláška č. 335/1947 Ú. l., o cenách dříví přemístěného ze Slovenska;
4. vyhláška č. 1123/1947 Ú. l., o příspěvkovém řádu Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství;
5. vyhláška č. 369/1948 Ú. l., o úplatách za živnostenské řezání a štípání palivového dříví;
6. vyhláška č. 848/1949 Ú. l. (č. 776/1949 Ú. v.), kterou se mění bezúročné zápůjčky, poskytnuté ministerstvem zemědělství obcím k provedení projekčních a přípravných prací vodovodních a kanalizačních, v příspěvky;
7. vyhláška č. 1005/1949 Ú. l. (č. 910/1949 Ú. v.), o povinném zástavu prasnic, o výkupu a zcizování selat k dalšímu chovu a o hlášení a evidenci prasnic a selat, ve znění vyhlášky č. 1093/1949 Ú. l (č. 1006/1949 Ú. v.);
8. vyhláška č. 23/1950 Ú. l., o úpravě odbytu některých výrobků lesního a dřevařského hospodářství;
9. vládní nařízení č. 68/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance;
10. vyhláška č. 470/1950 Ú. l. (č. 450/1950 Ú. v.), kterou se vydávají směrnice o společném používání zaměstnanců místními národními výbory;
11. vyhláška č. 660/1950 Ú. l. (č. 640/1950 Ú. v.), kterou se vydávají předpisy o výrobě surového dříví v lese;
12. vyhláška č. 84/1951 Ú. l. (č. 111/1951 Ú. v.), o normalizaci množství paliva potřebného k vytápění úředních místností místních národních výborů I. a II. kategorie s použitím kamen (otopný regulativ A);
13. vyhláška č. 42/1952 Ú. l. (č. 76/1952 Ú. v.), o opatřeních k zajišťování plánovaného stavu skotu;
14. vyhláška č. 79/1952 Ú. l. (č. 106/1952 Ú. v.), o kontrole zvelebování chovu skotu a prasat;
15. vyhláška č. 123/1952 Ú. l. (č. 157/1952 Ú. v.), o opatřeních k zajištění výmlatu a plynulého zásobování elektřinou v době výmlatu;
16. vyhláška č. 138/1952 Ú. l. (č. 1274/1952 Ú. v.), o opatřeních k zajištění odchovu telat a o regulaci jejich porážek;
17. vyhláška č. 191/1952 Ú. l. (č. 234/1952 Ú. v.), o zřízení Vodohospodářského rozvojového střediska;
18. vyhláška č. 190/1953 Ú. l. (č. 234/1953 Ú. v.), o povinném vedení záznamů o výkonech nákladní automobilové dopravy, ve znění vyhláška č. 255/1957 Ú. l. (Ú. v.);
19. vyhláška č. 357/1953 Ú. l. (č. 403/1953 Ú. v.), o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v lesním průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu a průmyslu papíru a celulózy;
20. vyhláška č. 5/1954 Ú. l. (č. 16/1954 Ú. v.),