dnes je 21.7.2024

Input:

129/1951 Sb., Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem, platné do 12.10.1960

č. 129/1951 Zb.
[zrušené č. 147/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 27. prosince 1951
o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem.
Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění:
§ 1.
(1) Finanční a účetní služba majetkové podstaty pozemkových reforem a úkony s ní souvisící se přenášejí z ministerstva zemědělství v českých krajích na Spořitelnu a záložnu v Praze, na Slovensku na Okresní spořitelnu a pokladnu v Bratislavě (dále jen „peněžní ústavy“).
(2) Při výkonu těchto služeb a úkonů se peněžní ústavy řídí pokyny ministerstva zemědělství.
§ 2.
Peněžním ústavům přísluší poukazovací právo ve věcech majetkové podstaty pozemkových reforem v mezích zmocnění daného jim ministrem zemědělství.
§ 3.
Náklady spojené s výkonem převedené služby se hradí peněžním ústavům z prostředků majetkové podstaty pozemkových reforem.
§ 4.
Toto nařízení nabývá na účinnosti dnem 1. ledna 1952.
 
Zápotocký v. r.
Nepomucký v. r.