dnes je 20.7.2024

Input:

13/1946 Sb., Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý

č. 13/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 15. ledna 1946,
kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Exportní ústav československý, zřízený vládním nařízením ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. a reorganisovaný vládním nařízením ze dne 20. června 1940, č. 240 Sb. ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 44 Sb. z r. 1941, se zrušuje. Jeho likvidaci provede ministerstvo zahraničního obchodu.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; povede jej ministr zahraničního obchodu.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.
 
za Dr. Ripku