dnes je 16.4.2024

Input:

13/1954 Sb., Zákon o národních výborech, platné do 11.6.1960

č. 13/1954 Zb.
[zrušené č. 65/1960 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. března 1954
o národních výborech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl 1.
Místní orgány státní moci.
§ 1.
(1) V krajích, okresech a obcích jsou místními orgány státní moci národní výbory.
(2) Národní výbory jsou orgány pracujícího lidu. Organisují tvůrčí síly pracujících tak, aby společnou prací byl život všech pracujících našich občanů stále bohatší a šťastnější. Získávají, přesvědčují, mobilisují a organisují všechny občany svého obvodu k aktivní účasti na hospodářské a kulturní výstavbě státu, na rozvoji a rozkvětu republiky, na zajišťování socialistického blaha pracujících a na společném úsilí o zachování míru mezi národy.
§ 2.
(1) V krajích jsou místními orgány státní moci krajské národní výbory, v okresech okresní národní výbory, v obcích městské a místní národní výbory, v hlavním městě Praze a v městě Bratislavě ústřední národní výbory, v Praze, Bratislavě a v krajských městech též obvodní národní výbory.
(2) Městské národní výbory se zřizují v sídlech krajských národních výborů a jsou postaveny na roveň okresním národním výborům. Vláda může určit, že městský národní výbor řídí přímo činnost místních národních výborů v některých okolních obcích.
(3) V městech, v nichž je městský národní výbor, může krajský národní výbor vytvořit městské obvody, ve kterých působí obvodní národní výbory.
(4) Rozhodnutím krajského národního výboru může být zřízen jeden místní národní výbor i pro několik obcí. Před rozhodnutím musí krajský národní výbor zjistit stanovisko zúčastněných obcí.
§ 3.
(1) Národní výbory jsou voleny pracujícím lidem. Lid vysílá do národních výborů své nejlepší představitele, kteří jsou hodni toho, aby se stali zástupci lidu, a kteří dávají záruku, že budou své úkoly řádně plnit.
(2) Do krajských národních výborů se volí 1 člen na 7000 obyvatel, při čemž v krajích s počtem obyvatel do 350 000 se volí 50 členů.
(3) Do okresních národních výborů se volí na každých 1000 obyvatel 1 člen; v okresech do 35 000 obyvatel se volí 35 členů a v okresech nad 60 000 obyvatel se volí 60 členů.
(4) Do městských národních výborů se volí 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 500 obyvatel podle velikosti města; v městech nad 150 000 obyvatel se volí 300 členů. Do obvodních národních výborů se volí na každých 100 obyvatel 1 člen; v obvodech do 900 obyvatel se volí 9 členů a v obvodech nad 6000 obyvatel se volí 60 členů.
(5) Do místních národních výborů se volí 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce; v obcích do 900 obyvatel se volí 9 členů.
(6) Do ústředního národního výboru hlavního města Prahy se volí na každých 2000 obyvatel 1 člen. Do obvodních národních výborů v hlavním městě Praze se volí na každých 500 obyvatel 1 člen; v obvodech do 17 500 obyvatel se volí 35 členů a v obvodech nad 75 000 obyvatel se volí 150 členů.
(7) Do ústředního národního výboru města Bratislavy se volí na každých 800 obyvatel 1 člen. Do obvodních národních výborů v Bratislavě se volí na každých 500 obyvatel 1 člen; v obvodech do 17 500 obyvatel se volí 35 členů a v obvodech nad