dnes je 3.12.2023

Input:

13/1960 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1960

č. 13/1960 Zb.
Rozpočtový zákon na rok 1960
ze dne 18.února 1960
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního rozpočtu na rok 1960
Úkolem státního rozpočtu na rok 1960 je zabezpečit na základě rozvoje tvůrčí aktivity pracujících potřebné finanční prostředky pro další hospodářský a kulturní rozvoj republiky v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a přispět tak k nejlepšímu splnění druhého pětiletého plánu a k vytvoření nejlepší základny pro třetí pětiletý plán.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 103 592 743 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 103 405 780 000 Kčs, takže vyplývá přebytek 186 963 000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou 15 457 277 000 Kčs a výdaje částkou 19 117 964 000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 33 042 195 000 Kčs.
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1.ledna 1960; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Barák v. r.
inž. Šimůnek v. r.
inž. Jankovcová v. r.
dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
dr. Šlechta v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
generál armády Lomský v. r.
Machačová v. r.
dr. Nejedlý v. r.
Poláček v. r.
Štrougal v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
dr. Kahuda v. r.
Reitmajer v. r.
dr. Škoda v. r.
dr. Vlasák v. r.
Brabec v. r.
inž. Černý v. r.
dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
inž. Púčik v. r.
 
Příloha č. 1 zákona č.13/1960 Sb.
Celkový přehled státního rozpočtu Československé republiky na rok 1960
 
Příjmy
Kčs (v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru
89 070 124
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
11 268 065
Ostatní příjmy
3254 554
Úhrn
103 592 743
 
Výdaje
Kčs (v tisících)
Kulturní a sociální opatření
40 285 842
Obrana a bezpečnost
8 782 866
Správa
2995 631
Úhrn
103 405 780
Přebytek ... 186 963 000 Kčs
Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
 
Příjmy
Kčs (v tisících)
Vlastní příjmy
6 986 713
Podíly na státních příjmech
4 233 094
Příděly ze státního rozpočtu
21 822 388
Úhrn
33 042 195
 
Výdaje
Kčs (v tisících)
Hospodářství
12 592 794
Kulturní a sociální opatření
18 688 482
Správa
1760 919
Úhrn
33 042 195
Příloha č. 2 zákona č.13/1960 Sb
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
 
Kraj
Vlastní příjmy
Podíly na státních příjmech
Příděly ze státního rozpočtu
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Praha ÚNV
505 304
521 926
870 024
1 897 254
1 897 254
Pražský
684 241
404 685
1 429 011
2 517 937
2 517 937
Českobudějovický
330 520
139 335
1 065 623
1 535 478
1 535 478
Plzeňský
334 313
170 825
1 064 521
1 569 659
1 569 659
Karlovarský
199 846
61 831
1 206 600
1 468 277
1 468 277
Ústecký
386 404
152 085
1 465 121
2 003 610
2 003 610
Liberecký
288 748
168 763
805 106
1 262 617
1 262 617
Hradecký
343 444
238 131
776 081
1 357 656
1 357 656
Pardubický
256 921
148 690
657 617
1 063 228
1 063 228
Jihlavský
242 253
147 191
792 371
1 181 815
1 181 815