dnes je 2.12.2023

Input:

13/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů

č. 13/1967 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 15. února 1967
o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Převody výrobních programů lze provést jen dohodou organizací, která nevyžaduje schválení nadřízeného orgánu, pokud statuty výrobně hospodářských jednotek nestanoví jinak. Tím se mění ustanovení § 53 hospodářského zákoníku.
§ 2
Z ustanovení § 3 zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství, se vypouští odstavec: „potvrzovat smlouvy o dodávce zemědělských výrobků a potřeb uzavírané jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky. Bez tohoto potvrzení jsou smlouvy neplatné.“.
§ 3
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, ve znění zákonného opatření č. 77/1962 Sb., se doplňuje větou tohoto znění: „U chmele vypěstovaného ve chmelařské výrobní oblasti „Tršicko“ dodávaného do tuzemských pivovarů postačí pouze označování chmele.“.
§ 4
Zrušují se
1. zákon č. 176/1949 Sb., o přezkoušení některých energetických zařízení;
2. ustanovení § 35, 36, 38 až 41, 51, 52, 162, 259, 262, 263, 265, 266, 268 odst. 1 a 3, 362 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.;
3. ustanovení § 30 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech; zřizování a používání fondů jednotnými zemědělskými družstvy a používání ekonomických nástrojů k podpoře hospodářského rozvoje jednotných zemědělských družstev upraví vláda.
§ 5
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.