dnes je 21.4.2024

Input:

130/1962 Sb., Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu, platné do 22.1.1964

č. 130/1962 Zb.
[zrušené č. 5/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 29. prosince 1962
o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu
Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:
§ 1
Vyhláška ministra financí č. 18/1962 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962, platí i pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 31. prosinci 1962.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Dvořák v. r.