dnes je 25.2.2024

Input:

131/1961 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru, platné do 30.9.1993

č. 131/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 18. listopadu 1961
o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Počínaje dnem 1. prosince 1961 se vydávají postupně do oběhu
a) bankovky Státní banky československé po 10 Kčs vzoru 1960 - (tvaru II),
b) státovky vzoru 1961 po 5 Kčs a 3 Kčs - (tvaru II),
c) mince po 1 Kčs a 10 haléřích vzoru 1961.
§ 2
(1) Bankovka po 10 Kčs vzoru 1960 (tvaru II) je 65 mm široká a 133 mm dlouhá a je vytištěna na žlutavém papíře s průběžným vodotiskem.
(2) Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou rozšířeného vodotiskového okraje, který je na líci vlevo na rubu vpravo. Celá plocha bankovky je pokryta dvěma podtisky.
(3) Na líci bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn v barvě tmavohnědé a ze všech stran ohraničen tmavým rámcem z běločarého pletiva gilošových vlnovek. Na tomto rámci je v pravém dolním rohu světlé číslo „10“. Hlavní tiskový obrazec představuje v rytině dvě děvčátka v jarní slovenské krajině, zabývající se mičurinskou prací na kvetoucím ovocném stromku. V levé části tiskového obrazce dole je pohled na soudobou slovenskou krajinu s továrnou a horami v pozadí; horní část tiskového obrazce zaujímá obloha.
(4) V prostoru nad krajinou je státní znak Československé socialistické republiky, tištěný barvou červenou a obklopený pestrou růžicí z gilošového pletiva s vlnovkami barvy modré a červené, která na obou stranách růžice přechází v žlutavou barvu.
Prostor v místech znaku i kol něho je vyplněn textem bankovky provedeným velkými písmeny abecedy v barvě tmavohnědé, tohoto znění:
„BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY
ČESKOSLOVENSKEJ
DESAŤ
KORÚN
ČESKOSLOVENSKÝCH“
Pod tímto textem uprostřed je letopočet:
„1960“
V pravém horním rohu uvnitř rámce je světlé číslo „10“. Text bankovky pokračuje ještě ve svislé řádce vně podél levé strany rámce větou:
„FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA“
(5) Vlevo na vodotiskovém okraji je vyznačena hodnota bankovky velkým, tmavohnědým číslem „10“, zdobeným uvnitř číslic pětilistými kvítky na jemně čárkovaném pozadí. Plocha kvítků nese jemnou světlou síťku kosočtverečnou, dobře patrnou proti světlu. Dole je šestimístné pořadové číslo bankovky v barvě jasně rumělkověčervené a nahoře je v téže barvě vytištěno označení série bankovky vždy jedním velkým písmenem abecedy a dvoumístným číslem.
(6) Dole pod rámcem hlavního tiskového obrazce jsou vytištěna drobným písmem jména autorů bankovky, a to vlevo jméno autorky návrhu a kresby „M. MEDVECKÁ DEL.“ (kreslila) a vpravo jméno autora rytiny „L. JIRKA SC.“ (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: „ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA“.
(7) Na rubu bankovky zaujímá hlavní tiskový obrazec téměř celou plochu papíru s výjimkou vodotiskového okraje při pravé straně a je ze všech stran