dnes je 9.12.2023

Input:

131/1962 Zb., Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor stavebným úradom

131/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
z 29. novembra 1962,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods.2 písm.a) zákona č.87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad: Mestský národný výbor Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.
 
Tajomník:
v.z.Raško v.r.
Predseda:
Janík v.r.