dnes je 22.6.2024

Input:

132/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva

č. 132/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o vzdělání učitelstva.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zřízení těchto fakult (oddělení) se upraví zvlášť.
§ 2.
Délku studijní doby učitelů určí vláda nařízením.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r. Kopecký v. r.
Gottwald v. r. Laušman v. r.
Široký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Šrámek v. r. Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r. gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r. Hála v. r.
gen. Svoboda v. r. Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r. Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r. Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r. Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen.Dr.Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.