dnes je 21.7.2024

Input:

133/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství

č. 133/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1949
o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
(1) Pro zaměstnance, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny podle prvé části vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 133 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních,, mostních a vodních v oboru ministerstva veřejných prací, platí předpisy platné pro státní pragmatikální zřízence podle části prvé platového zákona č. 103/1926 Sb.
(2) Pro zaměstnance, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny podle druhé části vládního nařízení č. 133/1928 Sb., platí předpisy platné pro pomocné zřízence podle vládního nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců.
§ 2.
Pro zařadění zaměstnanců uvedených v § 1, odst. 1 do kategorie zřízenců a pro zařadění zaměstnanců uvedených v § 1, odst. 2 do kategorie pomocných zřízenců vydá ministr techniky v dohodě s ministry vnitra, financí a zemědělství bližší směrnice a rozhodne též v dohodě s nimi o sporných případech vzniklých při provádění tohoto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede je ministr techniky v dohodě s ministry vnitra, financí a zemědělství.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.