dnes je 19.4.2024

Input:

133/1950 Sb., Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu

č. 133/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. září 1950
o zrušení předpisů o lihovém monopolu.
Ministr financí nařizuje podle § 13 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů (dále jen „zákon“):
§ 1.
Ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona, kterými se zrušují předpisy o státním finančním monopolu lihovém, nabývají účinnosti dnem 2. října 1950.
§ 2.
Tímto dnem pozbývají účinnosti zejména:
a) zákon č. 95/1888 ř. z., o clu z pálených lihovin, o dani z kořalky a z výroby lisovaného droždí, jež spojena jest s pálením kořalky,
b) část II nařízení č. 120/1899 ř. z., o změně zákona o dani z lihu,
c) zák. čl. XX/1899, o dani z lihu,
d) zákon č. 643/1919 Sb., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu,
e) zákon č. 86/1932 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem,
f) ustanovení §§ 97 až 104 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů,
g) ustanovení § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státním finančním monopolem lihovým,
h) ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském, pokud se jím z činnosti Velkodistribučního podniku vylučovala činnost vyhrazená státnímu lihovému monopolu.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.