dnes je 22.6.2024

Input:

134/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují

č. 134/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947,
jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 a 3 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (dále jen „ zákon“):
§ 1
(1) Z povinnosti stanovené v § 1 zákona se vyjímají tyto další výrobky:
a) u podniků výrobních i u podniků obchodních:
krmiva původu rostlinného, živočišného, nerostného a krmiva vitaminosní, strojená hnojiva;
b) toliko u podniků výrobních:
kámen lomový, kámen dlažební, štěrk,
broušené a neleštěné výrobky keramické, pokud jsou určeny pro práce stavební,
vápno,
cementové zboží, pokud je určeno pro práce stavební,
cihly, tašky, hliněné trouby, nepolévané.
(2) Výrobky uvedenými v odstavci 1 se rozumějí:
a) předměty jmenované v příloze č. 1 (seznam předmětů, vyňatých u podniků výrobních i u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávající částky) a v příloze č. 2 (seznam předmětů, vyňatých toliko u podniků výrobních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávající částky), které jsou součástí tohoto nařízení;
b) předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamech.
(3) Z povinnosti stanovené v § 1 zákona se dále vyjímají spediční výkony při dovozu zboží z ciziny a při vývozu zboží do ciziny.
§ 2
U piva se povoluje vynětí z povinnosti stanovené v § 1 zákona podnikům vyrábějícím pivo jenom potud, že se z hrubé tržby za dodávky piva vylučuje daň z piva včetně přirážky, vybírané ve prospěch státu zároveň s touto daní.
§ 3
(1) Z potravin, poživatin a pochutin, vyňatých podle § 2, odst. 1, č. 3 zákona z povinnosti stanovené v § 1 zákona, se vylučují:
lihové tekutiny pálené,
víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, medovina, víno šumivé.
Na tyto výrobky se vztahuje i u podniků obchodních povinnost stanovená v § 1 zákona.
(2) Výrobky uvedenými v odstavci 1 se rozumějí:
a) předměty jmenované v příloze č. 3 (seznam předmětů, na něž se i u podniků obchodních vztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky), která jest součástí tohoto nařízení;
b) předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947; provedou je předseda vlády a ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm.gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
 
Příloha č. 1 (k § 1, odst. 2 vl. nař. č. 134/1947 Sb.).
Seznam předmětů,
vyňatých u podniků výrobních i u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.
Příloha č. 2 (k § 1, odst. 2 vl. nař. č. 134/1947 Sb.).
Seznam předmětů,
vyňatých toliko u podniků výrobních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací