dnes je 5.3.2024

Input:

137/1949 Sb., Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče

č. 137/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Název ministerstva sociální péče zní „ministerstvo práce a sociální péče“.
§ 2.
Název pověřenectva sociální péče zní „pověřenectvo práce a sociální péče“.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři sociální péče a vnitra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Erban v. r.