dnes je 2.10.2023

Input:

138/1949 Sb., Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti

č. 138/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949,
jímž se zrušuje Svaz brannosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zrušuje se Svaz brannosti, zřízený dekretem presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 125 Sb., a jeho práva a závazky přecházejí na stát (vojenskou správu).
§ 2.
Přechod vlastnického práva a jiných knihovních práv podle § 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva národní obrany s odvoláním na tento zákon.
§ 3.
Dekret č. 125/1945 Sb. se zrušuje.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí a s ostatními zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.