dnes je 25.7.2024

Input:

138/1950 Sb., Nařízení o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu

č. 138/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 7. října 1950
o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu.
Ministr financí nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 63/1950 Sb. o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
§ 1.
Náhradní dávka za monopolní daň z lihu, vybíraná podle § 108 odst. 2 celního zákona a podle § 219 vládního nařízení č. 168/1927 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení č. 105/1949 Sb., se vybírá jakožto náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. října 1950.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.