dnes je 25.2.2024

Input:

14/1958 Sb., Zákon o zrušení předpisů o hlavních účetních (vedoucích) a o organisaci účetní služby

č. 14/1958 Zb.
ZÁKON
ze dne 17. dubna 1958
o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Zrušuje se zákon č. 54/1952 Sb., o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby, a předpisy podle něho vydané.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958, pro jednotná zemědělská družstva však dnem, který stanoví nařízením ministr zemědělství a lesního hospodářství; provedou jej všichni členové vlády.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Poláček v. r.
Barák v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Bakuľa v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Machačová v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Tesla v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Škoda v. r.
Ing. Černý v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Kahuda v. r.
generálplukovník Lomský v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ouzský v. r.
Pospíšil v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Zatloukal v. r.