dnes je 28.5.2024

Input:

140/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů

č. 140/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 283/1948 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. května 1948,
jímž se upravuje seznam přepychových předmětů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň):
Čl. 1.
Vyloučení některých přepychových předmětů ze seznamu.
Ze seznamu přepychových předmětů připojeného k zákonu č. 200/1947 Sb., o přepychové dani se vylučují přepychové předměty uvedené v položkách 76, 80, 81, 82, 99 a 102.
Čl. 2.
Změny v některých položkách.
Seznam přepychových předmětů se mění takto:
1. Položka 101 zní:
 
ex 514
Ornamentované předměty z obecných kovů nebo kovových slitin, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami, na př. lustry, závěsy, nástěnná ramínka, reliefy, vásy, květináče, zábradlí a podobné větší předměty mimo hrubé odlitky nebo hrubé výlisky, též úplně nebo částečně zlacené nebo stříbřené, zlatem nebo stříbrem platované nebo spojené s velmi jemnými hmotami
ex 515
 
nehledíc na cenu
20 %
ex 516
ex 517
ex 518
ex 519
ex 520
ex 521
ex 522
2. Položka 115 zní:
 
ex 570
Výrobky zcela nebo částečně z pravých korálů výslovně nejmenované (mimo ty, které patří do č. 567 a 568 cel. sazebníku)
 
 
nehledíc na cenu
50 %
Čl. 3.
Účinnost a provedení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 27. prosince 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Široký v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Fierlinger v.r.
Zápotocký v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Clementis v.r.
Krajčír v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Petr v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr.Ing. Šlechta v.r.
Dr. Gregor v.r.
Dr. Neuman v.r.
Nosek v.r.
Erban v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Čepička v.r.
Dr. Šrobár v.r.