dnes je 16.4.2024

Input:

141/1945 Sb., Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou

č. 141/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. listopadu 1945,
kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou.
Podle § 5, odst. 3, poslední věty vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 209 Sb., kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby, ve znění čl. I, č. 2 vládního nařízení ze dne 28. září 1940, č. 325 Sb., činím toto opatření:
§ 1.
Částka 10 000.- K, která smí býti podle § 5, odst. 3, věty první vládního nařízení č. 209/1940 Sb., ve znění čl. I., č. 2 vládního nařízení č. 325/1940 Sb., nejvýše vyplacena měsíčně bez výpovědi ze vkladu, uloženého na vkladní (spořitelní) knížku nebo vkladní list se zákonnou výpovědní lhůtou, zvyšuje se na 100 000,- Kčs, a tříměsíční výpovědní lhůta, předepsaná podle věty druhé téhož ustanovení pro výplatu vyšších částek, zkracuje se na jednodenní.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár, v. r.