dnes je 26.2.2024

Input:

141/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 141/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. června 1946
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
Viz částka 58/1946 Sb.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Fierlinger v.r.
Dr. Stránský v.r.
Široký v.r.
Ursíny v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Drtina v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen. Hasal v.r.
Hála v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Lichner v.r.