dnes je 22.6.2024

Input:

141/1947 Sb., Zákon o likvidačním fondu měnovém

č. 141/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 2. července 1947
o Likvidačním fondu měnovém.
 
Předpis :
K datu :
Poznámka :
116/1949 Sb.
(k 1.7.1951)
nepřímo, změna kompetencí
viz též 41/1953 Sb.
(k 1.6.1953)
týká se § 7, odst. 1, omezení použitelnosti
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K vyřešení měnově-finančních otázek podle ustanovení tohoto zákona zřizuje se Likvidační fond měnový (dále jen Fond).
§ 2.
Fondu náleží:
1. obstarávati likvidaci vkladů vázaných podle § 7, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, a vkladů vázaných podle tohoto zákona;
2. nahraditi Národní bance Československé částky, které vydala na výměnu starých platidel a na výplatu částek uvolněných z vkladů vázaných podle dekretu č. 91/1945 Sb.;
3. převzíti pohledávky ústavů provozujících smluvní pojištění a zajištění a ústavů veřejnoprávního sociálního pojištění, uvedených v § 15, odst. 1, č. 6 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku, a jejich svazů vůči Německé říši a Maďarskému státu, jakož i vůči cedulovým bankám a peněžním a pojišťovacím ústavům v Německu, Rakousku a Maďarsku, pokud tyto pohledávky patří k tuzemským stavům pojištění, podle bilančního stavu k 31. prosinci 1945;
4. umožniti peněžním ústavům poskytování úvěrů podle § 68 odst. 4 zákona č. 134/1946 Sb.
§ 3.
(1) Fond vstupuje na místo peněžních ústavů a peněžních podniků do veškerých jejich závazků z vázaných vkladů (§ 2, č. 1). Závazky na těchto vkladech váznoucí zůstávají nedotčeny.
(2) Peněžní ústavy a peněžní podniky převedou na Fond do výše závazků z vázaných vkladů, do nichž vstoupil Fond podle odstavce 1:
a) pohledávky vůči Německé říši a Maďarskému státu a vůči cedulovým bankám a peněžním ústavům (peněžním podnikům), v Německu, Rakousku a Maďarsku podle bilančního stavu k 31. prosinci 1945 přezkoušeného Fondem;
b) vázané pohledávky vůči Národní bance Československé, tuzemským peněžním ústavům, peněžním podnikům a Fondu.
(3) Nestačí-li hodnoty uvedené v odstavci 2 ke krytí veškerých závazků z vázaných vkladů uvedených v odstavci 1, zřídí peněžní ústav (peněžní podnik) Fondu ve výši nekrytého rozdílu volný, zúročitelný a kdykoliv v rámci své likvidity splatný vklad.
(4) Ustanovení předešlých odstavců platí i pro majetkové podstaty peněžních ústavů a peněžních podniků, konfiskované podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
§ 4.
(1) Fond vstupuje na místo Národní banky Československé do veškerých jejích závazků z vázaných vkladů (§ 2, č. 1).
(2) Národní banka Československá převede na Fond do výše závazků Fondu podle § 2, č. 1 a 2
a) pohledávky vůči Německé říši a Maďarskému státu a vůči cedulovým bankám a peněžním ústavům (peněžním podnikům) v Německu, Rakousku a Maďarsku,
b) pohledávky vůči státu.
(3) Nestačí-li hodnoty převedené na fond podle odstavce 2 ke krytí závazků fondu podle § 2, č. 1 a 2, tvoří nekrytý rozdíl pohledávku Fondu proti Národní bance Československé; v opačném případě vzniká Národní bance Československé