dnes je 21.5.2024

Input:

142/1946 Sb., Vyhláška o změně lhůt pro podávávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů

č. 142/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. června 1946
o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů.
Podle § 7, odst. 1 vládního nařízení ze dne 24. dubna 1936, č. 109 Sb., kterým se vydávají k provedení § 33 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, podrobné předpisy o evidenci obchodních úvěrů a doplňuje se vládní nařízení ze dne 2. července 1931, č. 114 Sb., o doručování vyhlášek v konkursním a vyrovnacím řízení a o uveřejňování jich v Ústředním oznamovateli, vyhlašuji:
§ 1.
Pravidelné zprávy o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů, které se dosud podávaly podle stavu k 30. červnu a 31. prosinci každého roku, buďtež nadále podávány věřitelskými ústavy (§ 2 vl. nař. č. 109/1936 Sb.) jen jednou ročně podle stavu k 31. prosinci.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské.
 
Dr. Šrobár v.r.