dnes je 18.4.2024

Input:

142/1948 Zb., Nariadenie o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenstiev pre živnosť výroby cementového tovaru na Slovensku

142/1948 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 1. června 1948
o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 152, odst. 3, věty druhé živnostenského zákona ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb., ve znění zákona ze dne 30. listopadu 1933, č. 223 Sb.:
§ 1
Pro živnost výroby cementového zboží se mohou zřizovat odborná živnostenská společenstva.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí na Slovensku; provede je ministr průmyslu.
 
Gottwald v.r.
Široký v.r.
Laušman v.r.
Zápotocký v.r.
Dr. Clementis v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr. Gregor v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Čepička v.r.
Kopecký v.r.
Fierlinger v.r.
Ďuriš v.r
Krajčír v.r.
Petr v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Dr. Neuman v.r.
Erban v.r.
Plojhar v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Šrobár v.r.