dnes je 26.5.2024

Input:

143/1949 Sb., Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů, platné do 31.12.1967

č. 143/1949 Zb.
[zrušené č. 69/1967 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Aby byl zjednodušen a zhospodárněn výkon veřejné správy a omezen počet jejích orgánů, úřadů, ústavů, podniků, fondů a zařízení (dále jen „orgány veřejné správy“), může vláda nařízením
a) měnit a rušit působnost orgánů veřejné správy,
b) rušit orgány veřejné správy, jejichž další trvání není vzhledem ke změnám v působnosti nebo s hlediska účelné organisace veřejné správy již odůvodněno, a určit, kdo provede jejich likvidaci.
(2) Ustanovení § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, zůstává nedotčeno.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.