dnes je 21.7.2024

Input:

144/1947 Sb., Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců

č. 144/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 3.července 1947
o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
§ 1.
(1) Vláda se zmocňuje, aby za účelem sjednocení upravila nařízením platové a s nimi souvisící služební poměry státních zaměstnanců na Slovensku podle obdoby předpisů použivatelných v zemích České a Moravskoslezské, zejména podle obdoby
a) novely platového zákona č. 15/1944 Sb., novely učitelského zákona č. 16/1944 Sb., novely platových nařízení č. 19/1944 Sb., a vládního nařízení ze dne 12.ledna 1944, č. 17 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24.června 1926, č. 105 Sb., o platových poměrech státních, obecních (městských) a obvodních lékařů,
b) vládního nařízení ze dne 30.března 1944, č. 78 Sb., jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 12.ledna 1944, č. 15 Sb.,
c) vládního nařízení ze dne 15.září 1941, č. 388 Sb., o nové úpravě výchovného protektorátních a některých jiných veřejných zaměstnanců,
d) vládního nařízení ze dne 8.února 1940, č. 103 Sb., o výchovném výpomocných učitelů na obecných a měšťanských školách,

a to se změnami vyplývajícími z tohoto zákona.
(2) Platové a služební poměry zaměstnanců československých státních drah na Slovensku se upraví tak, jako kdyby pro tyto zaměstnance platily před počátkem účinnosti tohoto zákona předpisy platné, po případě použivatelné pro zaměstnance československých státních drah v zemích České a Moravskoslezské.
§ 2.
Na Slovensko se rozšiřuje platnost:
a) dekretu presidenta republiky ze dne 20.srpna 1945, č. 58 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům,
b) dekretu presidenta republiky ze dne 6.září 1945, č. 73 Sb., kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24.června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty,
c) zákona ze dne 12.dubna 1946, č. 103 Sb., o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.
§ 3.
(1) Po úpravě platů provedené podle tohoto zákona nesmí zaměstnanec na služebním platu s připočtením platového přídavku podle dekretu č. 58/1945 Sb., zvláštního přídavku podle zákona ze dne 13.prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, ve znění zákona č. 69/1947 Sb., a případného zvláštního přídavku podle zákona č. 103/1946 Sb. obdržeti po srážce daně důchodové méně , než kolik činil do počátku účinnosti tohoto zákona jeho služební plat spolu s mimořádným příspěvkem (příplatkem ženatých) podle zákona ze dne 28.února 1941, č. 40 Sl. z., o prozatímní úpravě platů státních zaměstnanců a o změně a doplnění některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních, drahotním přídavkem podle zákona ze dne 2.července 1942, č. 129 Sl. z., o drahotním přídavku a o změně některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních, ve znění zákona č. 232/1942 Sl. z., a zákona č. 102/1943 Sl. z., všeobecným drahotním