dnes je 20.4.2024

Input:

144/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů

č. 144/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. května 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v.r.
 
Opatření
Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
Likvidační fond měnový stanoví podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:
Čl. 1.
(1) Podle §§ 11 a 13 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, se napříště vázané vklady již neuvolňují.
(2) Právo volně čerpati potřebné částky z vázaných vkladů podle § 15, odst. 1 tohoto dekretu se omezuje tak, že z vázaných vkladů veřejných úřadů, soudů a jiných veřejných zařízení uvedených v § 6 tohoto dekretu lze uvolňovati napříště jen na odůvodněnou žádost s povolením Likvidačního fondu měnového.
Čl. 2.
Při uvolňování podle čl. 1, odst. 2 jest předložiti vždy výplatní list pro právnické osoby; nemá-li žadatel takový výplatní list, vydá mu jej a dodatečně zaregistruje Poštovní spořitelna, poštovní úřad nebo peněžní ústav.
V Praze dne 23. dubna 1948.
Likvidační fond měnový
 
Dr. Nebesář v.r.
Dr. Chmela v.r.