dnes je 26.5.2024

Input:

145/1950 Sb., Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku

č. 145/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1950
o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády upravovat nařízením vysvětlivky k celnímu sazebníku vydané podle § 6 odst. 2 celního zákona č. 114/1927 Sb.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.