dnes je 26.5.2024

Input:

146/1949 Sb., Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu, platné do 31.5.1950

č. 146/1949 Zb.
[zrušené č. 280/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitosti pro stavby v období pětiletého plánu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Právní jednání, listiny a úřední úkony, jichž je třeba při postupu nemovitostí podle § 7 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, jsou osvobozeny od poplatků, dávek za úřední výkony ve věcech správních a dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí.
(2) Osvobození podle odstavce 1 platí také pro právní jednání, listiny a úřední úkony, jichž bylo třeba k postupu nemovitostí uskutečněnému v době od 2. listopadu do 31. prosince 1948 pro stavby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) vládního nařízení č. 296/1948 Sb. nebo pro stavby veřejných zařízení (cesty, vodovody a pod.) souvisících s nimi
(3) Kolkové poplatky a dávky za úřední úkony ve věcech správních zapravené z listin a úředních úkonů podle odstavců 1 nebo 2 do dne vyhlášení tohoto zákona se nevracejí.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.