dnes je 2.10.2023

Input:

146/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů, platné do 1.5.1961

č. 146/1950 Zb.
[zrušené č. 40/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. října 1950
o přenesení správní působnosti s velitelství oblasti na velitelství okruhů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Správní působnost, kterou podle příslušných předpisů vykonávala velitelství oblastí, přechází na velitelství okruhů.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 1950; provede je ministr národní obrany.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.