dnes je 26.2.2024

Input:

147/1950 Sb., Vládní nařízení o státních cenách, platné do 27.9.1960

č. 147/1950 Zb.
[zrušené č. 139/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. října 1950
o státních cenách.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Státní ceny se udělují jako projev uznání lidově demokratického státu za vynikající tvůrčí výkony, které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak přispěly k socialistické výstavbě naší vlasti.
§ 2.
Státní ceny mohou býti uděleny jednotlivým osobám nebo kolektivům v těchto skupinách:
v prvé skupině za díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických,
v druhé skupině za vynikající vynálezy a zdokonalení metod výrobních procesorů,
v třetí skupině za díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umělecké a dokumentární kinematografie a užité grafiky.
§ 3.
(1) Státní ceny mají v prvé a druhé skupině tři stupně, ve třetí skupině dva stupně.
(2) Vyznamenaným přísluší čestný titul „laureát státní ceny za rok . . .“.
(3) Vyznamenaní dostanou zároveň se státní cenou listinu o tom, že jim státní cena byla udělena (diplom).
(4) Laureáti mají právo nosit rudou stružku, lemovanou bílým a modrým proužkem, s vavřínovou snítkou.
(5) Se státními cenami jsou spojeny odměny, které činí
v první skupině u stupně prvého 200.000 Kčs, u stupně druhého 100.000 Kčs, u stupně třetího 50.000 Kčs,
v druhé skupině u stupně prvého 150.000 Kčs, u stupně druhého 100.000 Kčs, u stupně třetího 50.000 Kčs,
v třetí skupině u stupně prvého 100.000 Kčs, u stupně druhého 50.000 Kčs.
(6) Odměny nejsou podrobeny daním ani poplatkům.
§ 4.
Státní ceny uděluje president republiky na návrh vlády každoročně ke dni 9. května za období předešlého kalendářního roku.
§ 5.
(1) Při úřadu předsednictva vlády se zřizuje komise pro státní ceny, složená z vynikajících představitelů vědy, umění a ostatních oborů tvůrčích činností.
(2) Komise posuzuje návrhy na udělení státních cen, které jí došly od veřejných institucí, organisací nebo jednotlivců, a podává své posudky předsedovi vlády.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
vlády a ministra zahraničních věcí Širokého
Dr. Ševčík v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Dolanský v. r.
arm. gen. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kopřiva v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.
 
též za náměstka předsedy