dnes je 21.4.2024

Input:

147/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem

č. 147/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 3. října 1960
o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění:
§ 1
Finanční a účetní služba majetkové podstaty pozemkových reforem vykonávaná dosud Státní spořitelnou v Praze 1 a Státní spořitelnou v Bratislavě, a úkony s ní souvisící se postupně a v rozsahu stanoveném ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí přenáší na okresní národní výbory.
§ 2
Zrušuje se nařízení ministra zemědělství č. 129/1951 Sb., o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Ministr:
Štrougal v. r.