dnes je 29.2.2024

Input:

147/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu

č. 147/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle 2, 18 a zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Článek I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz strojů a strojního zařízení, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:
STROJEXPORT, podnik zahraničního obchodu;
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz stacionárních dieselmotorů a dieselagregátů, výrobků a zařízení silnoproudé elektrotechniky (včetně měníren, rozvoden, kalíren a elektrických pecí), zařízení na výrobu stavebních hmot a na výrobu keramických, porcelánových a podobných výrobků i na výrobu betonových prefabrikátů a dílců, zařízení pro těžbu a úpravu uhlí a rud a jiných nerostů, stavebních a silničních strojů, ocelových konstrukcí objektů a mostů, některých kolejových vozidel, lodí, bagrů a plovoucích čerpacích stanic, loděnic a přístavních zařízení, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, vzduchotechnických zařízení, jakož i čerpadel a čerpacích zařízení, armatur, kompresorů, výrobků pro průmyslové a jiné chlazení i pro úpravu vod a dále zařízení montoven s částečnou výrobou silnoproudých přístrojů a elektromotorů, dieselmotorů, dieselagregátů, kompresorů a čerpadel; zařízení na opravu železničních lokomotiv a vagónů;
předmětem podnikání podniku je dále stavba silnic, mostů, železničních tratí, tunelů a jiných staveb v zahraničí;
k oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.“
Článek II
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz strojů a průmyslových zařízení, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:
STROJIMPORT, podnik zahraničního obchodu;
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů, nářadí a měřidel k nim, dřevoobráběcích strojů a výrobních celků na zpracování dřeva (včetně překližkáren, sušáren a nábytkáren), zařízení na výrobu tužek, sklářských strojů, dále zařízení na výrobu obráběcích a tvářecích strojů, na výrobu nářadí, nástrojů a měřidel, na výrobu ložisek, na výrobu kování, kovového nádobí a příborů a konečně dodávky kováren, lisoven, řetízkáren a šroubáren a zařízení dílen;
k oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.“
Článek III