dnes je 16.4.2024

Input:

149/1946 Sb., Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví

č. 149/1946 Zb.
[zrušené nepriamo č. 245/1946 Zb.]
ZÁKON
ze dne 8. července 1946
o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, a dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu, se prodlužuje do 8. ledna 1947.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 9. července 1946; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Vošahlík v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.