dnes je 16.4.2024

Input:

149/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 149/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. června 1949
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 292 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Poznámka za saz. čís. 9 zní:
„Poznámka. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené k výrobě kávových náhražek nebo k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ..... 50,-“.
2. Poznámka za saz. čís. 10 zní:
„Poznámka. Zboží saz. čís. 10, dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ..... 40,-“.
3. Za saz. čís. 14 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Datle dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... beze cla“.
4. Za saz. čís. 44 se vkládá (před dosavadní poznámku za saz. čís. 44] tato poznámka:
„Poznámka. Sušené řepné řízky nevyloužené, sušené brambory a bramborová moučka, vše ke krmným účelům, na osvědčení ministerstva výživy, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... beze cla“.
Nadpis dosavadní poznámky za saz. čís. 44 zní: „Poznámka k saz. čís. 39 a 44.“
5. Za saz. pol. 250a/1 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. T. zv. kordové látky z umělého hedvábí, dovážené k výrobě pneumatik, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... 800,-“.
6. Poznámka 3. za saz. čís. 284 zní:
„3. Natronová celulosa, dovážená k výrobě natronového papíru, a sulfitová celulosa, dovážená k výrobě vulkanfibru, k nitraci nebo k výrobě viskosy, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... beze cla“.
7. Dosavadní poznámka za saz. pol. 290 a) se nahrazuje těmito dvěma poznámkami:
„Poznámky.
1. Barytovaný papír, dovážený k výrobě fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením ..... beze cla“.
2. T. zv. keramické obtisky, na osvědčení Československé obchodní komory, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... beze cla“.
8. Dosavadní poznámka za saz. čís. 294 se nahrazuje těmito dvěma poznámkami:
„Poznámky.
1. Pruhy z jednoduchého zlatého a stříbrného papíru ... atd. (dosavadní znění nezměněno).
2. T. zv. keramické obtisky, na osvědčení Československé obchodní komory, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... beze cla“.
9. Za saz. čís. 318 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Kaučukové desky podložené tkaninou z umělé stříže, dovážené k výrobě štočků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 ..... 720,-“.
10. Poznámka za saz. čís. 399 se zrušuje.
11. V poznámce za saz. pol. 420 a) se slova „110 kg, od 1. ledna“ nahrazují slovy „40 kg, od 1. července“.
12. Lhůta „do 30. června 1949“ u poznámek za saz. pol. 604 i) a za saz. čís. 644 se nahrazuje lhůtou „do 31. prosince 1949“.
§ 2.
Na dobu od 1. července do 31. prosince 1949 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):
1. Kakaové