dnes je 13.6.2024

Input:

15/1949 Sb., Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení), platné do 30.6.1950

č. 15/1949 Zb.
[zrušené č. 64/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948
o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
Státním zaměstnancům, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny vládními nařízeními nebo služebními řády vydanými podle § 210, odst. 1 platového zákona, přísluší nárok na služební plat po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení), pokud tento nárok nemají již podle dosavadních předpisů.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou jej všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.