dnes je 26.5.2024

Input:

15/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu

č. 15/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. února 1951,
jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona č. 114/1927 Sb.
§ 1.
Ustanovení § 219 vládního nařízení č. 168/1927 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení č. 105/1949 Sb., se mění a zní:
㤠219.
Daně a dávky vybírané při celním projednávání zboží
(1) Ze zboží jmenovaného v odstavci 2 (seznamy A a B), které bylo vyrobeno z cukru řepového (sacharosy) nebo z lihu (alkoholu ethylnatého) nebo které obsahuje cukr nebo alkohol jako přísadu, vybírá se náhradní dávka za všeobecnou daň z cukru nebo náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu.
(2) Nežádá-li strana výslovně, prohlašujíc zboží, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru nebo alkoholu, vyměří se stálá náhradní dávka, jejíž sazba se zjistí tak, že se platná sazba všeobecné daně z cukru řepového (za 100 kg) nebo všeobecné daně ze spotřebního lihu (za 1 litr alkoholu) násobí součinitelem uvedeným v těchto seznamech:
A. Náhradní dávka za všeobecnou daň z cukru.
 
Saz.
čís.
Druh zboží
Součinitel pro výpočet stálé náhradní dávky
Vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly
ex 2,
Kávové náhražky a
 
 
pro kartonové
ex 131
kávové konservy, s
0,60
100 kg
obaly 7%,
a
přísadou cukru
 
 
pro plechové
ex 132
 
 
 
krabice 10%
ex 80
Umělý med
0,80
100 kg
pro plechové
 
 
 
 
krabice 10%
ex 108
Lihoviny s přísadou
 
 
 
 
cukru (likéry, punče
0,30
 
 
 
atd.) mimo likérové krémy
 
100 litrů
 
 
 
 
 
 
 
Likérové krémy
0,50
 
 
ex 126
Kakaový prášek s
0,60
100 kg
pro bedničky
 
cukrem
 
 
15%, pro plechové
 
 
 
 
krabice 14%,
 
 
 
 
pro kartonové
 
 
 
 
obaly 10%
B. Náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu.
 
Saz.
 
Součinitel pro
Vyměřovací
 
čís.
Druh zboží
výpočet stálé
základna
Tára pro obaly
 
 
náhradní dávky
 
 
ex 109
Vína s přísadou
 
100 kg
pro sudy 13%
 
alkoholu, mají-li
 
nebo
 
 
více než 15, nejvýše
7,50
100 litrů
 
 
však 22,5%
nebo
 
 
objemových alkoholu
1,-
za každý
 
 
 
 
hektolitrový
 
 
 
 
stupeň (litr)
 
 
 
 
alkoholu nad 15%
 
 
 
 
objemových
 
 
 
 
alkoholu ve víně
 
ex
Lékárenské zboží
 
 
 
630
obsahující
 
 
 
1
alkohol
96,-
 
 
632
Alkoholické
 
 
 
 
aromatické tresti
90,-
100 litrů
 
ex
Voňavky a kosmetické
 
 
 
633
prostředky,
 
 
 
 
obsahující alkohol
90,-
 
 
1) Z lékárnického zboží obsahujícího alkohol může se vyměřiti náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu podle skutečného obsahu alkoholu udaného stranou, je-li zásilka doprovázena osvědčením vývozce o obsahu alkoholu nebo je-li obsah alkoholu jinak doložen a není-li pochybností o správnosti údajů.
(3) Ministerstvo financí může v dohodě a příslušnými ministerstvy měnit tyto seznamy vyhláškou uveřejněnou ve Sbírce zákonů.
(4) Vyměřuje-li se stálá náhradní dávka podle váhy, vezme se za základ vyměření váha, jež je podkladem výpočtu dovozního cla. Z této zásady platí tyto výjimky:
a) dováží-li se zboží v obalech, jež se vyclívají se zbožím, odečte se od vyclívané váhy tára stanovená v hořejších seznamech a náhradní dávka se vyměří teprve ze zbytku;
b) dováží-li se zboží v obalech, pro něž není stanovena v seznamech tárová srážka, může strana navrhnout, aby se