dnes je 21.4.2024

Input:

15/1957 Sb., Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda

č. 15/1957 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1957
o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I
Se státními cenami Klementa Gottwalda udělovanými podle vládního nařízení č. 147/1950 Sb., o státních cenách, a vládního nařízení č. 7/1955 Sb., o státních cenách Klementa Gottwalda, jsou spojeny odměny, které činí
v prvé skupině (díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických) 40 000 Kčs,
v druhé skupině (vynikající vynálezy a zdokonalení metod výrobních procesů) 30 000 Kčs,
v třetí skupině (díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umění a dokumentární kinematografie a užité grafiky) 20 000 Kčs.
Čl. II
Ustanovení § 3 odst. 1 a 5 vládního nařízení č. 147/1950 Sb. se zrušují.
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Široký v. r.
 
 
Dolanský v. r.
Tesla v. r.
Kopecký v. r.
Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Beran v. r.
Poláček v. r.
Jonáš v. r.
Barák v. r.
Reitmajer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Bukal v. r.
Plojhar v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Bakuĺa v. r.
generál plukovník Lomský v. r.
David v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ďuriš v. r.
Ouzký v. r.
Krajčír v. r.
Pospíšil v. r.
Krosnář v. r.
Ing. Púčik v. r.
Machačová v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Zatloukal v. r.