dnes je 9.12.2023

Input:

15/1961 Zb., Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

15/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
z 2. novembra 1960,
ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady prvého stupňa výkonné orgány týchto obvodných národných výborov v Bratislave:
Obvodný národný výbor Bratislava-Staré mesto, Obvodný národný výbor Bratislava-Nivy, Obvodný národný výbor Bratislava-Nové Mesto, Obvodný národný výbor Bratislava-Vinohrady, Obvodný národný výbor Bratislava-Petržalka.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. novembrom 1960.
 
Tajomník:
Mikuláš v.r.
Predseda:
Brenčič v.r.