dnes je 17.4.2024

Input:

152/1945 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 152/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. prosince 1945
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky československé nařizuje podle § 113 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
Zboží dovážené do československého celního území se v době od 1. ledna 1946 do 30. června 1946 projednává beze cla, vyjímajíc toto zboží:
káva s. č. 2, čaj s. č. 3, koření s. č. 4 až 8, jižní ovoce s. č. 15 až 18, tabák a tabákové výrobky s. č. 22, okrasné květiny, okrasné listoví a živoucí rostliny s. č. 54 až 56, ostatní rostliny a části rostlin s. č. 57, 59, 60 a 62, vonné vodičky s. č. 154, silice s. č. 155, krajky, atd. s. č. 197, výšivky s. č. 198, 212, 235 a 236, koberce na podlahu s. č. 237, celohedvábné zboží s. č. 247 a 248, umělé květiny a jejich součástky s. č. 261 a 262, ozdobná péra s. č. 263, umělá kožišina z peří s. č. 264, práce vlásenkářské atd. s. č. 265, vějíře s. č. 271, pletené a košikářské zboží vystrojené drahými kovy s. č. 283, hrací karty s. č. 302, papírové zboží vystrojené drahými kovy s. č. 303, galanterní zboží ze dřeva atd. s. č. 362, zboží ze dřeva atd. vystrojené drahými kovy s. č. 367, kamenné zboží vystrojené drahými kovy s. č. 410, hliněné zboží vystrojené drahými kovy s. č. 427, železné galanterní zboží a hračky s. č. 480, železné zboží zlacené nebo stříbřené nebo spojené s velmi jemnými hmotami s. č. 486, železné zboží vystrojené drahými kovy s. č. 487, zboží z obecných kovů s. č. 510, 511, 523 až 525, zboží z drahých kovů, z drahokamů a polodrahokamů s. č. 562 až 572, hudební nástroje s. č. 579 až 584, hodiny s. č. 585 až 591, lisované droždí s. č. 615, navoněné octy, tuky a oleje s. č. 631, alkoholické aromatické tresti s. č. 632, voňavkářské zboží a kosmetické prostředky s. č. 633, zboží zápalné atd. s. č. 640 a ohňostrojové zboží s. č. 641,
jež ve všeobecném styku podléhá všeobecným clům, platným dne 29. září 1938.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. ledna 1946; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r. Nosek v. r.
Široký v. r. Dr. Šrobár v. r.
Dr. Šrámek v. r. Dr. Drtina v. r.
Ursíny v. r. Kopecký v. r.
Masaryk v. r. gen. Hasal v. r.
gen. Svoboda v. r. Hála v. r.
Dr. Ripka v. r. Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.