dnes je 3.12.2023

Input:

153/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí, platné do 31.12.1994

č. 153/1961 Zb.
[zrušené č. 70/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 11. prosince 1961
o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 17 odst. 1 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákona):
§ 1
V zájmu ochrany lesního fondu stanoví se úleva pro širší ochranného pásma venkovních elektrických vedení vysokého napětí tak, že se vzdálenost hranice ochranného pásma podle § 6 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 80/1957 Sb. v lesních průsecích snižuje z 10 m na 7 m.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.
 
Ministr:
Černík v. r.