dnes je 26.9.2023

Input:

154/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

č. 154/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. listopadu 1950,
kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 zákona č. 249/1949 Sb., o berních úpravách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob:
§ 1.
Účinnost zákona č. 249/1949 Sb. se prodlužuje do 31. prosince 1953.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1950; provede je ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.