dnes je 25.2.2024

Input:

154/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči, platné do 31.12.1987

č. 154/1961 Zb.
[zrušené č. 87/1987 Zb.]
Vyhláška
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 30. prosince 1961,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:
Výklad některých pojmů
§ 1
Podle této vyhlášky se rozumí pod pojmem:
1. „zvířata“ - skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, jednokopytníci, psi, kočky, králíci, kožešinová a laboratorní zvířata, zvěř, divoce žijící a zdomácnělé druhy zvířat, včely, ryby, měkkýši a korýši;
2. „hospodářská zvířata“ - skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, jednokopytníci, včely a ryby;
3. „nákaza zvířat“ - nemoc zvířat, která má přenosný charakter;
4. „nebezpečná nákaza zvířat“ - tuberkulóza, brucelóza, slintavka, sněť slezinná, vzteklina, Aujeszkyho choroba, salmonelóza, prašivina skotu, ovcí a koní, opar lysivý; mor skotu, plicní nákaza skotu, sněť šelestivá, vibrióza skotu, trichomonádová nákaza skotu, puchýřina skotu, nakažlivý streptokokový zánět vemene, neštovice ovcí; mor prasat, africký mor prasat, červenka prasat, sípavka prasat, nakažlivá obrna prasat; mor drůbeže, cholera drůbeže, ornitóza drůbeže, papouščí nemoc, neštovice drůbeže, nakažlivý zánět jater kachen; mor koní, vozhřivka, hřebčí nákaza koní, nakažlivá chudokrevnost koní; tularemie, myxomatóza; furunkulóza lososovitých ryb, nakažlivá vodnatelnost ryb; mor a hniloba včelího plodu, roztočová nákaza včel;
5. „zvířata nákazou nemocná“ - zvířata, u nichž podle výsledku vyšetření byla nákaza zjištěna;
6. „zvířata podezřelá z nákazy“ - zvířata, která projevují příznaky vzbuzující podezření, že jde o určitou nákazu, anebo u nichž podle výsledku vyšetření je nutno mít za to, že jsou podezřelá z nákazy;
7. „zvířata podezřelá z nakažení“ - zvířata bez příznaku nákazy, u nichž lze mít za to, že přišla přímo nebo nepřímo do styku se zdrojem nákazy;
8. „zvířata podezřelá“ - zvířata podezřelá z nákazy i zvířata podezřelá z nakažení;
9. „potravina a surovina živočišného původu“ - všechny části těl zvířat, zejména maso, tuky, kůže, kosti, krev, střeva, rohy, paznehty, kopyta, vlna, srst a peří, dále mléko, vejce, med, a vosk a výrobky z nich určené k výživě lidí, popřípadě ke krmení zvířat;
10. „nutná porážka“ - poražení jatečného zvířete v nebezpečí z prodlení bez předchozí veterinární prohlídky zaživa nebo naléhavé poražení nemocného zvířete po prohlídce zaživa;
11. „utracení“ - usmrcení zvířete za účelem jeho neškodného odstranění;
12. „chovatel“ - každý - organizace i fyzická osoba - kdo zvíře ať z jakéhokoliv důvodu, třebas jen přechodně, chová nebo ošetřuje;
13. „odborně způsobilý veterinární pracovník“ - veterinář nebo veterinární technik okresního veterinárního zařízení, pověřený okresním národním výborem činit opatření podle § 13 odst. 2 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči.
Oddíl I
PREVENCE
Ochrana