dnes je 9.12.2023

Input:

155/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona

č. 155/1964 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 1. července 1964,
kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Výjimkou z ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství, povoluje se do 31. října 1964 pást a travařit v lesích, a to v okresech, které určí ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Podmínky, za kterých se v lesích může pást a travařit, stanoví ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
§ 2
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.