dnes je 26.2.2024

Input:

156/1949 Sb., Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním

č. 156/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 15. června 1949
o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pokuty za správní přestupky a pořádkové pokuty, uložené úřady nebo orgány veřejné správy, jakož i propadlé jistoty, výtěžky pohledávek ze záruk a výtěžky zpeněžených věcí prohlášených za propadlé v řízení správním plynou do státní pokladny s výjimkou částek, jež podle příslušných předpisů připadají Likvidačnímu fondu měnovému.
§ 2.
Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech dosavadních předpisů které odporují ustanovení § 1, zejména
1. ustanovení § 233 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., ve znění čl. 3 zákona ze dne 23. listopadu 1927, č. 169 Sb.
2. příslušných ustanovení obecních zřízení, jakož i městských statutů o odvádění pokut,
3. ustanovení čl. 11 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organizaci politické správy,
4. ustanovení § 128, odst. 7 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), a
5. ustanovení § 4, odst. 2 až 4 nařízení Slovenské národní rady ze dne 7. února 1946, č. 10 Sb. n. SNR, o dočasné úpravě finančního hospodářství okresů, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 19. prosince 1947, č. 90 Sb. n. SNR.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Filinger vf. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Šrobára
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
 
též za ministra